MEMLEKETÇİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
"MİSİAD Türkiye'nin Dünyaya Açılan Milli Gücü"

Birden fazla bireyin olduğu bütün yapılarda mevcut olan siyaset olgusu; günümüzde artık sadece siyasal elitlerin veya iktidar sahiplerin değil toplumdaki bütün bireylerin, katmanların ve organizasyonların içinde yer aldığı bir süreçtir. Daha yalın ifadeyle siyaset sadece siyasi partiler ve siyasi iktidar enstrümanlarının bir tiyatral sahnesi değildir. Buradan hareketle siyaseti ve karar alma süreçlerini etkileme bağlamında çeşitli sivil toplum kuruluşları aktive olmuştur.

Bu kuruluşlar ilk dönemlerinde sadece kendi alanlarıyla ilgili siyasi kurumlara talep ileten yapılar iken günümüzde artık bu süreçte aktif katılım sergileyen hem süreci etkileyen hem de süreçten etkilenen aktörler olmuşlardır.

En yüzeysel şekilde “düşünce ve nazariye üreten uzmanlar kurulu” olarak tanımlanan ve STK özelliği gösteren Think-Tank’ler ise küreselleşen dünyada demokratik siyasi süreçlerin işletilmesi bağlamında önem arz etmektedir.

Kamuoyu ile kara alıcılar arasında bir köprü vazifesi gören Think-Tank’ler, karar alıcılara rehberlik etme, toplumun ve çıkar gruplarının taleplerini karar alıcılara iletme, toplumsal ve siyasal dönüşümlerde fikir beyan etme şeklinde roller üstlenmektedir.

​Bu gerçeklikten hareketle bizler de evrensel değerler ışığında ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuki meselelerde akademik hassasiyetler doğrultusunda ülkemize, milletimize ve insanlığa katkı sunmayı amaçlamaktayız.