Ahilik Nasihatı

Harama Bakma, Haram Yeme Haram İçme.

Doğru, Sabırlı, Dayanıklı Ol.

Yalan Söyleme.

Büyüklerinden Önce Söze Başlama.

Kimseyi Kandırma, Kanaatkâr Ol.

Dünya Malına Tamah Etme.

Yanlış Ölçme, Eksik Tartma.

Kuvvetli Ve Üstün Durumda İken

Affetmesini, Hiddetli İken Yumuşak

Davranmasını Bil Ve Kendin Muhtaç

İken Bile Başkalarına Verecek

Kadar Cömert Ol.

 "Bu nasihat; Türk tarihinde Ahilik sistemi ile yetişen ve Kalfalıktan Ustalığa yükselecek olanlara, Ahi baba vekili tarafından yapılırdı."

Ahilik Nasihatı