Kadın Girişimciler Platformu

MİSİAD Kadın Platformu, kurulduğu günden bu güne kadınların iş yaşamında aktif rol alabilmeleri için çaba göstermektedir.

Kadınların ve başarılı gençlerin daha iyi şartlarda eğitim olanaklarıyla kendine güveni olan girişimci bireyler olabilmeleri, becerilerini ortaya çıkartmaları için yeni kaynaklar yaratıp rol modeller oluşturup yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmelerini sağlamayı, ekonomiye kazandırmayı ve destek olmayı amaçlamaktadır.

MİSİAD, kadınlarımızın sosyal yaşamda ev ekonomisine kattıkları değeri iş yaşamı süresince ekonomi dünyasına da katmalarının ülke ekonomisine büyük katkı ve fayda sağlayacağının farkındadır.

​Bu nedenle girişimci potansiyeli olan tüm kadınlarımızın fikirlerini performansa çevirecek çözüm odaklı yenilikçi projeler üretmek, bu projelerin gerçeğe dönüştürülmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomiye kazandırabilmek yine hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Kadın Girişimciler Platformu