MİSİAD Akademi

MİSİAD AKADEMİ; Türkiye’nin iş dünyasında ihtiyaç duyduğu milli ve manevi değerleri şiar edinen MİSİAD bünyesinde, Türk gençliğine bir perspektif kazandırmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

​Ülke gençliğinin sosyal ve beşeri alanlarda kalifiye olması tarih, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk ve diğer alanlarda genç beyinleri motive edici eğitim, seminer, konferans ve diğer etkinlikleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş gönüllü bir organizasyondur.

Anadolu sadece coğrafi unsurları bakımından zenginlik arz eden bir toprak parçası değildir. Anadolu coğrafyasının esas zenginliği bünyesinde barındırdığı insan unsurudur. Her ferdinin bir cevher olduğu genç kuşaklar için farkındalık oluşturmak ve üniversite öğrencilerinin akademik anlamda donanımlarına katkı sunmak bu zenginliği bir adım öteye taşımak anlamına gelmektedir.

Ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir neslin inşasında gerek akademik gerekse sosyal faaliyetlerle katkı sunmayı amaçlayan MİSİAD AKADEMİ, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden farklı disiplinlerde uzman akademisyenlerce faaliyetlerini yürütmektedir.

MİSİAD Akademi