Misyonumuz

1. Asil Türk milletinin canı pahasına kurduğu bu vatan, kanımız kadar kutsaldır. Hiçbir şeye feda edilemez.

2. Bütün iktisat mesaimizden yegâne amaç memleketi yükseltmek gayesidir.

3. Mukaddesatlarımız her türlü ticaretin üstündedir.

4. Yüce Türk devletinin bekası ve âli menfaatleri çalışmalarımızın sebebidir.

5. Ticaretimizin örfi ahiliktir. Ahilik ilkeleri ilkelerimizdir.

MİSİAD, yukarıdaki 5 ilkesel madde üzerine kurularak inşa edilmiştir. Milli ve Manevi duyarlılıkları gelişmiş Sanayici ve İşadamlarını bir çatı altında toplayarak yeni bir sinerji yaratmak, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, Ülkemiz ve Dünya da ki İktisadi gelişmeleri hızlı ve doğru şekilde üyeleri ile paylaşmak, ülke menfaatlerine uygun olarak mali ve ekonomik politikaların geliştirilmesin de söz sahibi olmak, ulusal pazar hacmini büyütmek, yurt içi ve yurt dışı da yatırımların gelişmesi ile alakalı yeni politikalar geliştirmek, üyelerinin sorun, öneri ve görüşlerini ilgili mercilere iletmek amacı ile kurulmuştur.

Misyonumuz